O SAVEZU

logoIstarski mikološko-gljivarski savez (IMGS) osnovan je 25. listopada 2014. godine na osnivačkoj Skupštini u Brtonigli. Osnovan je na inicijativu društva gljivara Bujštine „Boletus“, kojem pristupaju suosnivači „Boletus“ društvo gljivara Bujštine, „Martinčica“ društvo gljivara Labinštine, gljivarska udruga „Sunčanica“ Medulin, gljivarsko društvo „Trubača“ Rovinj i „Žurdana“ gljivarsko društvo Kaštelir – Labinci. Sva društva i udruge djeluju na području Istre. Za prvog predsjednika IMGS-a izabran je Željko Ružić, na mjesto dopredsjednika je izabran Đino Tanković dok je za tajnika Saveza izabran Željko Zgrablić.

Ciljevi Istarskog mikološko – gljivarskog saveza su sljedeći:

 1. razvoj organiziranih oblika gljivarstva i mikologije te stvaranje uvjeta za razvitak ukupne gljivarske i mikološke djelatnosti u Istri,
 2. koordinacija aktivnosti među društvima i udrugama članicama IMGS-a i zastupanje njihovih interesa pred nadležnim tijelima Republike Hrvatske i Istarske županije, posebice u postupcima donošenja zakona, pravilnika i ostalih akata koji se odnose na područje mikologije i gljivarstva, kao i na provođenje aktivnosti za očuvanje i zaštitu prirode,
 3. omogućiti društvima i udrugama članicama IMGS-a stručno osposobljavanje u području djelovanja IMGS-a te stjecanje naziva determinator i determinator-mentor.

Ciljevi IMGS-a će se ostvarivati kroz sljedeće djelatnosti:

 • pokretanje i organizaciju djelatnosti na u području zaštite i unapređenja prirode i okoliša, a posebno na očuvanju ugroženih vrsta gljiva, staništa i biološke raznolikosti Istre u cjelini,
 • poticanje i organizaciju znanstvenih i stručnih skupova iz područja gljivarstva, mikologije i zaštite gljiva,
 • sudjelovanje u provođenju projekata iz područja gljivarstva, mikologije i zaštite gljiva,
 • osnivanje i razvoj regionalne gljivarsko-mikološke zbirke i baze podataka,
 • organizaciju izgradnje, čuvanja i održavanja gljivarskih putova i obilaznica,
 • omogućavanje pristupa stručnoj literaturi svojim članicama,
 • promicanje gljivarstva kod mladeži i građana, te organizacija i provedba odgojno – obrazovnog rada među gljivarima,
 • organizira stručno osposobljavanje svog članstva kroz gljivarske škole, seminare, tečajeve, predavanja, determinacije i druge oblike obrazovanja,
 • surađuje sa znanstvenim institucijama i drugim udrugama (savezima) na razvitku zajedničkih programskih ciljeva, a posebno razvitku gljivarstva i njegovom društvenom vrednovanju,
 • koordinira međusobne aktivnosti i usmjerava rad gljivarskih i mikoloških društava i udruga, članica IMGS-a,
 • prati, analizira i proučava stanje gljivarstva, ekologije i raznolikosti na osnovu čega predlaže nadležnim republičkim organima donošenje novih i izmjenu postojećih zakona i propisa iz svoje nadležnosti.