Istarski mikološko - gljivarski savez

Istraživački centar „Josip Ressel“ iz Pazina uspješno aplicirao projekt „Pješačka poučna staza ‘Gljive Kontije’“ na natječaj u okviru mjere M08 Programa ruralnog razvoja RH

Istraživački centar za općekorisne funkcije šuma „Josip Ressel“ Hrvatskog šumarskog instituta je u listopadu prošle godine aplicirao projekt uređenja „Pješačke poučne staze ‘Gljive Kontije’“ za Korisnika Istarski mikološko-gljivarski savez na natječaj za mjeru M08, tip operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ u sklopu Programa ruralnog razvoja RH. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je donijela odluku o prihvatljivosti projekta gdje je Korisnik ostvario maksimalnih 40 bodova te je u cijelosti prihvaćen traženi iznos sredstava za realizaciju projekta koji iznosi 671.716,75 kn.

Lokacija zahvata nalazi se na području općine Vrsar, u poznatoj i prelijepoj šumi Kontija. Koncept staze zasniva se na poštivanju šumske lokacije i postojećih krajobraznih vrijednosti prostora, a cilj je pružiti jedinstven edukativni sadržaj uz boravak i rekreaciju na otvorenom. Korisnik je u mogućnosti saznati sve o lokaciji u kojoj se nalazi, s naglaskom na gljive kao specifičnost područja i njegovu bioraznolikost.

Pogled sa točke značajne vizure koja je dio pješačke staze
Pogled sa točke značajne vizure koja je dio pješačke staze

Staza je kružnog tipa. Ukupna duljina staze iznosi 2.950 m. Funkcionalno, podijeljena je na dvije cjeline koje se mogu koristiti i kao zasebne staze. Segment staze A ukupne je duljine 1.668 m, a segment staze B ima duljinu 1.282 m te se kružno nadovezuje na segment A i predstavlja njegov produžetak u cilju dužeg boravka onih korisnika koji imaju na raspolaganju više vremena.

Tlocrtni prikaz staze – cjeline A i B čine kružnu stazu dugu 3 km
Tlocrtni prikaz staze – cjeline A i B čine kružnu stazu dugu 3 km

Staza službeno započinje (i završava) kod samostana Sv. Mihovila, gdje je smješten reprezentativni ulaz u stazu u obliku drvene strukture koja nosi natpis s imenom staze. Uz nju, smještene su dvije apstraktne drvene gljive koje naglašavaju tematsku opredijeljenost staze. Takve se drvene gljive u više točaka pojavljuju duž staze čime služe i kao orijentir u prostoru.

Trodimenzionalni prikaz budućeg glavnog ulaza u stazu
Trodimenzionalni prikaz budućeg glavnog ulaza u stazu

Duž staze se planira postaviti i urediti slijedeće sadržaje:

edukativne ploče, klupe, klupe sa stolovima, nadstrešnica, sprave za dječju igru, edukativna zona, točka značajne vizure, informativne i signalne ploče.

Ovim zahvatom želi se usmjeriti pažnju budućih korisnika poučne staze na izrazito zanemarenu, ali važnu skupinu organizama te edukativnim sadržajima povećati znanje i svijest ljudi o gljivama i njihovoj sociološkoj i ekološkoj ulozi. S obzirom na specifičnu temu staze, koja još nije obrađena na ovakav način u Istri, ali i šire, potencijalni korisnici očekuju se iz čitave Istre, regije i inozemstva.

Projekt su izradili i aplicirali na natječaj djelatnici Istraživačkog centra „Josip Ressel“ iz Pazina, i to dr.sc. Željko Zgrablić, Ivana Antolović Smoljan, Anton Brenko i Mihael Srdoč u suradnji sa ovlaštenom projektanticom Blaženkom Cindrić, mag.ing.aedif.